9/4/12

Què és un Pla General d'Ordenació Urbana?

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està procedint a la Revisió de pla General d’Ordenació Urbana aprovat l’any 1999 i vigent en l’actualitat.

Dirigeix els treballs en Sebastià Jornet, professor d’Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya i President de l’Associació d’Urbanistes de Catalunya.

En el Ple Municipal de juliol del 2010 es va aprovar la creació d’una comissió de seguiment formada pels grups municipals . L’Altraveu hi participa amb un regidor i un tècnic urbanista.

S’han realitzat les primeres reunions inicials en les que el Sr. Jornet ha exposat que en l’actual etapa de profunda crisi, s’hauria d’intentar positivar i del conflicte fer-ne una oportunitat, per a millorar el municipi i la vida dels ciutadans de Castellar. En general s’inicia un cicle en que la tendència és que l’urbanisme expansiu, especulador, ha de ser superat per un urbanisme sostenible. Que amb plena participació ciutadana preparar el Castellar del demà. Aprofitar el que tenim, reciclar industries obsoletes, reorientar locals, redimensionar espais i aconseguir un urbanisme al servei de les persones en especial, les més desfavorides de la societat.

En la darrera reunió del dia 22 de març dedicada a assentaments, equipaments i mobilitat se’ns va presentar els primers treballs efectuats amb la col.laboració dels Serveis Tècnics Municipals. Consistien en investigacions preliminars. Recollida de dades objectives sobre el padró municipal, dades cadastrals dels edificis, documentació urbanística històrica de l’evolució del creixement del poble, estudi i quantificació de les agrupacions humanes actuals, normativa superior urbanística que incideix i a la que s’ha de sotmetre la revisió, distribució del sòl urbà, l’urbanitzable i el no urbanitzable, el sòl industrial i els equipaments existents. Es va fer prospecció dels terminis previstos per al’execució i aprovació de la revisió i es va establir en un termini d’almenys cinc anys.

El Sr. Jornet va exposar que ell no tenia la vareta màgica per a resoldre tots els problemes i que no ens volia portar un feix de plànols sense sentit. Entenia que entre tots se li haurien de plantejar les deficiències, els desitjos i que intentarien resoldre amb la seva experiència i ofici.

Va exposar que les lleis d’urbanisme vigents es van modificant en cada moment, la darrera s’ha publicat en aquest mes de febrer i no es descarta una nova modificació o una nova llei.

Que la revisió que s’inicia, s’haurà de sotmetre a les prescripcions del Pla Territorial Metropolità, aprovat l’any 2010 per la Generalitat de Catalunya i que estableix que Castellar pels valors mediambientals dels seu entorn, s’ha de mantenir en els seus límits actuals i no es podrà expandir. Per tant el creixement ha de ser moderat.

Que les infraestructures que es preveuen en el Pla Territorial són el Quart Cinturó, el desdoblament de la carretera de Sabadell i les Rondes est i oest de Sabadell. L’arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat amb una parada a la zona del pla de la Bruguera i una parada a l’interior de la població.

Es manté la previsió d’equipament supramunicipal a l’entorn de Torre Turull.
Pel proper mes de maig està prevista una reunió dedicada a l’habitatge i l’activitat econòmica. 

Pots llegir també:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada