POLÍGONS INDUSTRIALS


Pel que fa al futur industrial, ens trobem amb un gran excedent de sòl sense ocupar i amb un dèficit en comunicacions que no hi afavoreix. Tornar a aconseguir els nivells d’ocupació de fa cinc anys seria una fita desitjable en un futur més llunyà, però haurem d’assegurar que la mobilitat ho permeti. 
Polígons: Can Carner i La Bruguera
Caldria edificar de manera que primer completessim els polígons que ja són mig plens. Per això possiblement serà necessari flexibilitzar possibilitats d’ús i d’edificabilitat. També es podria realitzar un estudi sobre la possibilitat de que parcel•les de sòl insdustrial privat i públic siguin cedides o llogades per tal de ser cultivades per tal de fomentar l’ocupació (coordinació de la regidoria d’ocupació). Veure Can Bages
Polígon industrial de Can Bages

Can Carner - façana del Ripoll 
 Cal més creixement residencial a Castellar? El municipi ha de decidir si cal créixer més o menys i creiem que aquest factor està molt lligat al tema de les infraestructures, una assignatura pendent de fa anys que cal resoldre abans d’afrontar nous creixements. Segons els redactors de la revisió del pla general caldrà preveure en un futur més sòl residencial sense sobrepassar l’àmbit actualment urbanitzat. L’excedent de sòl industrial actual i previst, permetria assumir aquest creixement. Actualment (imatge 1) la ronda de Tolosa és la franja que separa els àmbits residencial i industrial. Aquesta ronda de recent construcció descongestiona la mobilitat interna del nucli residencial del municipi.

Estructura actual – Polígons industrials
 (Can Bages, Can Carner i Pla de la Bruguera) i zona residencial
de Castellar del Vallès)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada