ARE

La situació actual és molt diferent a la que hi havia en el moment que es van plantejar, creiem que cal valorar les propostes i la reordenació d’aquests espais. No veiem viable el trasllat del camp de futbol, proposem fer-hi modificacions per integrar-lo millor en l’entorn urbà i millorar-lo com equipament. A l’ARE del Turuguet, hi ha una proposta de l’urbanista Manel Larrosa on es proposa la reserva de 8000m2 de sòl públic.

Àrees residencials estratètigues

  • ARE del Turuguet: Fer habitatge en aquest espai permet cohesionar i millorar el teixit urbà residencial del municipi i en concret del sector residencial de Can Carner. L’ordenació d’aquest espai hauria de permetre la construcció d’habitatge social de lloguer i espai per futurs equipaments educatius i socials. Creiem que cal replantejar la proposta inicial per aconseguir un millor aprofitament del sòl. En la “Memòria de la informació” (pàgina 55) s’analitza l’ubicació dels equipaments educatius Infantil i Primària en un radi de 500m i podem comprovar que l’espai que quedaria desatès és pròxim a aquesta zona. Adjuntem amb aquest document gràfics de l’estudi que va fer l’Altraveu a l’any 2008, que serveix també per valorar si cal mantenir l’ús d’equipament educatiu a la zona de la pistes d’atletisme. En aquest cas plantejàvem (com a lloc idoni) la possibilitat d’ubicar l’escola a l’aparcament de la Plaça de la Fàbrica Nova. La proximitat a la zona del Turuguet fa que pensem en la possibilitat de treballar per la reserva de sòl educatiu en aquest espai. En aquest sentit creiem fora bo recuperar en bona part la proposta de l’urbanista Manel Larrosa on preveia una reserva d’equipament de 8060 m2, en un sòl totalment pla.
  • ARE del Camp de futbol: Considerem que no hi ha cap necessitat de desplaçar el camp de futbol, és una despesa molt gran i innecessària que grava negativament l’impacte social que pugui tenir l’actuació. És un espai públic molt gran dins del municipi i ofereix d’altres possibilitats abans del trasllat i construcció de nous habitatges. És positiu que aquest equipament esportiu estigui a prop del centre del municipi afavorint l’ús de totes aquelles persones que el fan servir i promovent una activitat esportiva amb 100 anys d’història. El camp de futbol permet modificacions que l’integrarien millor en l’entorn on està ubicat. La proposta de transformació urbana per fer-hi habitatge cal replantejar-la profundament, sobretot perquè per generar habitatge social encara hi ha altres possibilitats. L’habitatge social no ha d’estar concentrat en pocs espais grans i únics, disposem d’espai per distribuir-lo arreu del municipi (afavorint la compactació urbana i nous serveis públics). 

Pots llegir també:
Clama al Cel ,12/03/09
Habitatge social i ARE, 24/12/09
Polítiques d’habitatge i AREs, 26/07/08

Comunicat de premsa dels Grups Municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i L’Altraveu de Castellar. , 11/03/08


*Veure propostes de l'urbanista Manel Larrosa