ESCOLES

Proposta de l'Altraveu:
A l’any 2007 es va fer una reserva de sòl per equipament educatiu a la zona de les pistes d’atletisme de Castellar, a l’altra banda de la ronda Tolosa. En aquell moment l’Altraveu va fer un estudi de propostes i anàlisi sobre els equipaments escolars on es deia que la proposta d’ubicació d’aquest equipament no era prou accessible des del municipi. Aquesta reserva de sòl no hauria de ser per fer-hi una escola.Ubicació de la setena escola
L'any 2008 es va fer una modificació puntual (MPGO-14) per situar sòl per equipament educatiu a les pistes d'atletisme de Castellar (per una possible setena escola) al mateix temps es va ampliar l'espai a l'escola Bonavista.

La modificació consistia en canviar 8.944m2 de sòl reservat per equipament del pla parcial de Can Bages a la zona del circuit de cros de les pistes d'atletisme i la parcel·la del costat del CEIP Bonavista.

L'Altraveu va presentar al·legacions a la modificació. Aquest document que podeu baixar des d'aquí pot ser útil ara que s'està fent la revisió del pla d'ordenació.


Registre de Planejament urbanístic de Catalunya
-Modificació puntual núm. 14 del Pla General per ajustos en els sistemes d'espais lliures i d'equipaments.

Documents i informació de l'Altraveu
-Al·legacions a la modificació MPGO-14
-Estudi ubicacions escoles al municipi
-Articles publicats


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada