CAN BAGES

Quan L’ALTRAVEU es va presentar a les darreres eleccions Can Bages era un projecte desconegut entre la ciutadania, pocs sabíem realment què hi havia previst en aquella zona ni l’impacte ambiental que podia suposar. En el moment d’entrar a l’Ajuntament vam poder veure tota la documentació que s’havia anat aprovant durant el darrers anys i ens vam adonar de moltes de les mancances que tenia aquest projecte. 

Vam detectar-hi errors cartogràfics importants, un estudi de mobilitat deficient i la manca d’un estudi d’impacte ambiental que hagués servit per poder ocupar aquell espai agroforestal d’una manera molt més respectuosa amb l’entorn i amb el PAV, un document aprovat per unanimitat en el ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. El novembre de 2007 el nou govern socialista aprovava definitivament la urbanització del nou polígon. Les obres però no van començar fins l’estiu de 2008 i al cap de pocs mesos l’empresa constructora i propietària d’una part important de les parcel•les va fer fallida i tot va passar a mans de Caixa Terrassa (ara Unnim). Després d’un temps d’inactivitat, es va reempendre la urbanització i en aquests moments hi ha una part important de vials marcats i les casetes dels transformadors elèctrics. Les obres avancen a un ritme lent i la crisi actual ha evidenciat que el polígon era una proposta totalment innecessària, sobretot perquè ens els dos polígon actuals encara hi ha parcel•les sense ocupar. Can Bages ha estat doncs una víctima més d’aquesta bombolla que algunes autoritats van fomentar, i d’altres van acceptar sense tenir valor per aturar, i ara aquest desgavell el volen solucionar amb diners públics, com els centenars de milions que s’hauran d’injectar a Unnim.
Per tot això l’ALTRAVEU proposa:
L’ALTRAVEU va presentar el 2009 -2010 un projecte per a la compactació del polígon, la discussió del qual va ser rebutjada, per minimitzar el seu impacte. L’ALTRAVEU continuarà defensant aquestes propostes en la nova legislatura. Pensem que cal replantejar profundament la urbanització prevista d’aquest espai, tenint en consideració els criteris ambientals i paisatgístics que contemplen les lleis vigents.

*Veure proposta de compactació de l'urbanista Manel Larrosa