PISTES DE TENNIS

 
Illa de les antigues piscines municipals
Actualment aquesta zona d’horta que queda al costat de les pistes de tennis està qualificada com equipament esportiu (C4).

Creiem necessària la protecció de la zona d’horta del Brunet per mantenir-la tal com està i de manera que no es trenqui la continuïtat d’horta que va des de la zona de Canyelles fins tot el llarg del riu Ripoll. Aquesta horta és de titularitat pública i actualment hi ha demanda d’aquest tipus d’ús.

Proposem ordenar l’àrea industrial del Polígon de la Bruguera ja proposada en l’avanç pla per transformar-lo a residencial i que s’hi faci la previsió per un futur complex esportiu, que haurà contemplar el trasllat de les actuals pistes de tennis (ara ja es podrien ubicar en la parcel•la del carrer Osona/Berguedà) i la construcció de nous equipaments esportius o el trasllat d’aquells que hagin quedat obsolets.
 

En el plànol 4.5.6 Planejament urbanísitic vigent.
Desenvolupament i gestió pendent. PGOU 2012.
Pla Especial de millora (color verd).
En els plànols 4.5.7. i 4.5.9. Planejament municipal vigent. Usos globals del sòl PGOU 1999.
Equipament (C0) i equipament esportiu (C4).
En el plànol 4.5.8.
Planejament municipal vigent. Usos del sòl PGOU 2012. 
Equipament (blau) i reserva equipament (taronja).
En el plànol 4.5.10.
Planejament municipal vigent. Ordenació detallada del sòl urbà. PGOU 2012.
Equipament esportiu (C4) i equipament educatiu (C1).

Un parell d’apunts 
En el ple de 12 juliol de 2005 es va dur l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general, pel canvi de qualificació urbanística d’equipament esportiu a escolar, de porció de l’equipament municipal ubicat al carrer Sant Feliu. En una de les intervencions d’aquest punt, el regidor Pepe González va dir: “la cessió d’una part terrenys de les antigues piscines per la construcció d’una nova escola, avanço d’entrada que la votació del grup socialista serà a favor perquè; el lloc ens sembla adient, les dimensions són més adequades que les de l’escola Joan Blanquer, és una bona alternativa per una zona de Castellar que, en els últims anys ha sofert un cert procés de deteriorament i també creiem que amb aquesta nova instal•lació permetrà reordenar la resta de les instal.lacions esportives que ja hi ha, per cert bastant malmeses. Però també val a dir que es concentren moltes instal•lacions escolars en una part petita del municipi, quan l’ideal seria poder gaudir d’una major distribució en tot el casc urbà, però de totes maneres quedem limitats per les dimensions de Castellar i per la falta de solars adequats ens obliga a fer salvable aquest petit inconvenient. Tanmateix no compartim el canvi a usos d’equipament esportiu de la part del solar que ara és reserva d’equipament, (ocupada per horts), per compensar el canvi de la qualificació urbanística d’equipament esportiu a equipament escolar. Sabem que és una qüestió formal per a facilitar l’aprovació per part del Consell d’Esport, però nosaltres preferiríem concentrar els nous equipament esportius en la zona de les pistes d’atletisme. I demanem, la voluntat de corregir, en el futur aquesta part de la proposta que avui s’aprovarà. De totes maneres com que compartim el tema fonamental que és la cessió del solar per una nova escola ens manifestem a favor.”
Aquest punt es va aprovar per unanimitat dels 17 regidors que en aquell hi havia a l’ajuntament (CiU, ERC, PSC, ICV-EPM i PP).

A l’any 2008 l’Ajuntament va encarregar un estudi a la Diputació per fer un pla d’equipaments esportius per a Castellar del Vallès. Algunes de les necessitats que preveia eren la construcció d'una nova piscina coberta, un nou camp de futbol municipal i nous espais de raqueta. Caldrà valorar si les necessitats que es preveien encara són vigents. A nosaltres ens consta la necessitat d’ampliar les pistes de tennis i un camp de futbol escolar de 40x60m.

Detalls de la proposta La parcel•la actual de les pistes de tennis té una superfície de 7.020m2. Si s’ocupa la totalitat d’aquest espai tindrà un total de (7.020m2 + 4.910m2) 11.930m2. Aquesta superfície quedarà limitada en el futur pel torrent de Canyelles.

La parcel•la del carrer Osona cantonada Berguedà (on es volia traslladar el camp de futbol dins l’operació de l’ARE Nou Eixample) té una superfície d’uns 15.000m2. La franja central (zona verda) entre els carrers Berguedà i Solsonès hi ha l’Skate park i alguns espais acondicionats per la pràctica esportiva amb moto i bicicleta.

En aquesta zona es pot plantejar la futura concentració d’equipaments esportius que permetrien optimitzar i compartir recursos i espais entre els diferents clubs del municipi. El complex marcaria la transició entre l’espai urbà i industrial.

El Club Atlètic Castellar, el Club de Bitlles Castellar, la Unió Esportiva Castellar (camp de futbol) hi quedarien a prop i per tant podrien formar part d’aquest futur complex. Dins un radi d’uns 500m hi trobaríem l’Espai Tolrà, l’edifici del Turuguet (actualment Viena), l’ARE del sector Turuget, el CEIP Mestre Pla, l’Institut Puig de la Creu i la possible estació de tren dels FGC a l’actual aparcament de camions.

En la parcel•la del carrer Osona/Berguedà (15.000m2) ara mateix ja hi seria possible la construcció d’unes noves pistes de tennis/pàdel i també un nou camp de futbol (40x60m) o també una nova piscina coberta si calgués, tot en sòl públic. En el moment en que s’ordeni l’illa de naus industrials que hi ha entre el carrer del Solsonès i la Garrtoxa caldrà fer-ho pensant en la reserva de sòl per aquesta nova illa esportiva de manera que permeti agrupar tots aquells equipaments esportius necessaris.


Espai d’ordenació de la zona industrial del Pla de la Bruguera. Proposta de concentració d’equipaments esportius

L’espai permet la reserva d’espai per aparcament de vehicles i autocars que vinguessin de fora del municipi i caldria articular la connexió segura per facilitar l’accés amb bicicleta des del municipi mitjançant carrils bici.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada