Parada de Can Carner


La parada de bus de Can Carner incompleix el codi d'accessibilitat

planta - estat actual

L’accés des de Can Carner a la parada de bus i al pas de vianants incompleix el Decret 135/1995 que a l’apartat 1.2.5 de l’annex 1 que indica les condicions que han de complir les rampes als espais lliures i vies públiques i l’Ordre VIV 561/2010, d’aplicació obligatòria des del 12 de setembre de 2010. La rampa actual té un pendent del 17% i un desnivell a l’inici de la rampa de 5cm. Segons el recent decret la rampa hauria de ser d’1,80m de pas lliure i un 8% de pendent màxim amb un replà de 1,80m en cada extrem. També hauria de disposar a ambdos costats de baranes amb passamans a una alçada d’entre 90 i 95cm. 

secció 1-1 - estat actual
 accés des de Can Carner, març de 2011
vista lateral, març de 2011

*L'accés d'aquesta parada incompleix el codi d'accessibilitat: Decret 135/1995 i l’Ordre VIV 561/2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada